kalendár  
JAR    LETO    JESEŇ    ZIMA    home    FREEZI     

 ZIMA - WINTER                                            


  Zima -  je jedno zo štyroch ročných období trvajúce od 22.decembra až do 20. marca. V oblasti mierneho a subarktického podnebného pásma je obdobím s najnižšími teplotami a najkratšou dobou denného svetla.
Astronomická zima začína zimným slnovratom (na severnej pologuli spravidla pripadá na 21. decembra, na južnej na 21. júna). Končí jarnou rovnodennosťou (na severnej pologuli spravidla pripadá na 21. marca, na južnej 23. septembra). Presný čas začiatku je daný okamihom slnovratu a rovnodennosti, v kalendári môžu byť termíny začiatku a konca o deň posunuté kvôli nepravidelnostiam súvisiacim s prestupnými rokmi.
V meteorológii sú súhrnným termínom zima označené mesiaca december, január a február (jún, júl a august na južnej pologuli).Striedanie ročných období je spôsobené odklonom zemskej osi od roviny ekliptiky (o 23° 27'). Pologule, na ktorej je zima, je trochu odvrátená od Slnka, dopadá na ňu menej slnečného žiarenia a pod väčším uhlom. To v princípe vedie k nižším teplotám.
V oblastiach vyšších zemepisných šírok je zima obdobím snehu.
ĎALŠIE WEBY :: bylinky :: spolužiaci :: mráz :: best links :: my-bookmarks :: slovensko :: žilina ::
E-MAIL: jana.mrazovafreezi.net © Jana Mrázová made in Slovakia