kalendár  
JAR    LETO    JESEŇ    ZIMA    home    FREEZI     
aké kalendáre poznáme? 

                                      


  Kalendáre rozdeľujeme hlavne podľa toho, od ktorej základnej časovej astronomickej jednotky sú odvodené. Sú to kalendáre: lunárne (mesačné), solárne (slnečné) alebo kombinované lunisolárne. Pre mesačný kalendár je určujúcou jednotkou synodický mesiac - obdobie viazané na obeh Mesiaca okolo Zeme. Jeden lunárny rok o 12 mesiacoch (striedavo po 29 a 30 dňoch), má 354 dní. Rozdiel medzi dobou obehu Zeme okolo Slnka je približne 11,25 dňa. Slnečný kalendár je viazaný na obeh Zeme okolo Slnka - tropický rok. Lunisolárne kalendáre majú dve určujúce jednotky - synodický mesiac ai tropický rok.
  Slovo kalendár je odvodené od starolatinského slova Calendae, čo znamená v starorímskom kalendári prvý deň v mesiaci.  Dnes má používanie slova kalendár širší zmysel. Kalendár popisuje vlastne základné rytmy odpozorované v prírode človekom. Základnými pre kalendár sú 3 astronomické jednotky: deň, mesiac a rok.
ĎALŠIE WEBY :: bylinky :: spolužiaci :: mráz :: best links :: my-bookmarks :: slovensko :: žilina ::
E-MAIL: jana.mrazovafreezi.net © Jana Mrázová made in Slovakia