kalendár  
JAR    LETO    JESEŇ    ZIMA    home    FREEZI     

 aké kalendáre poznáme?  Slovo kalendár je odvodené od starolatinského slova Calendae, čo znamená v starorímskom kalendári prvý deň v mesiaci. 
  Dnes má používanie slova kalendár širší zmysel. Kalendár popisuje vlastne základné rytmy odpozorované v prírode človekom. Základnými pre kalendár sú 3 astronomické jednotky: deň, mesiac a rok.

Podľa gregoriánskeho kalendáru sa riadime cca pol storočia. Vývoj a história kalendárov bola veľmi dlhá. Zoznam voľných dní t.j Dni pracovného voľna a Štátne sviatky a Prázdniny.
  Kalendáre rozdeľujeme hlavne podľa toho, od ktorej základnej časovej astronomickej jednotky sú odvodené. Sú to kalendáre: lunárne (mesačné), solárne (slnečné) alebo kombinované lunisolárne. Pre mesačný kalendár je určujúcou jednotkou synodický mesiac - obdobie viazané na obeh Mesiaca okolo Zeme. Jeden lunárny rok o 12 mesiacoch (striedavo po 29 a 30 dňoch), má 354 dní. Rozdiel medzi dobou obehu Zeme okolo Slnka je približne 11,25 dňa. Slnečný kalendár je viazaný na obeh Zeme okolo Slnka - tropický rok. Lunisolárne kalendáre majú dve určujúce jednotky - synodický mesiac i tropický rok.

Nami používaný gregoriánsky kalendár vznikol z rímskeho, ktorý prešiel niekoľkými etapami vývoja. Podľa rímskej, historicky nepodloženej tradície, prvý rímsky kalendár pochádzal od prvého kráľa a zakladateľa Ríma - od Romula. Zdá sa však, že pôvodný kalendár má starší pôvod a pochádza zo severotalianskych, poľnohospodárstvom sa zaoberajúcich kmeňov.

Jednotlivé národy majú rozličné metódy i na datovanie svojich dejín. Niektoré rátajú roky od začiatku stvorenia sveta: Židia ho kladú do roku 3761 pr. n. l., tvorcovia alexandrijskej chronológie na 25. mája 5492 pr. n. l. Rimania rátali letopočet od založenia Ríma (rok 753 pr. n. l.). Partovia, Bitýnci a Seleukovia vychádzali z nástupu svojho prvého vládcu na trón, Egypťania začínali pri každej zmene dynastie nový letopočet.

Napríklad 1. január 2003 (náš gregoriánsky) odpovedá nasledujúcim dátumom v iných kalendároch:

 » juliánsky 19. december 2002 A.D. (Anno Domini)
 » rímsky XIV Kalendas Ianuarias 2755 A.U.C. (Ab Urbe Conditia)
 » egypstský 14. Pachon 2751 Nabonassar
 » koptský 23. Kiahk 1719 Dioklecián
 » židovský 27. Tevet 5763 Adam
 » arabský 27. Šawwál 1423 Hidžra
 » turecký 15. Šawwál 1423 Hidžra
 » perský 11. Dai 924 Džalál an-Dín
 » indický 11. Pauša 1924 Šaka
 » mayský 12.19.9.15.16. 13 Cib 9 Kankin
ĎALŠIE WEBY :: bylinky :: spolužiaci :: mráz :: best links :: my-bookmarks :: slovensko :: žilina ::
E-MAIL: jana.mrazovafreezi.net © Jana Mrázová made in Slovakia