kalendár  
JAR    LETO    JESEŇ    ZIMA    home    FREEZI     

 LETO - SUMMER - SOMMER                     


  Leto je jedno z ročných období trvajúce od 22. júna do 23.septwmbra. V rôznych odboroch je ale definované rôzne. Astronomické leto sa začína letným slnovratom a končí jesennou rovnodennosťou. Vegetačné leto sa v miernom pásme vyznačuje priemernými teplotami nad 15 °C.  
V meteorológii je za leto označované obdobie mesiacov jún, júl a august na severnej pologuli a mesiacov decembr, január a február na južnej pologuli. V niektorých krajinách (na severnej pologuli) pripadá prvý letný deň na obdobie okolo 1. júna, či 21. júna (záleží na tom, či sa berie meteorologický, či astronomický začiatok). Na leto je často považované za obdobie s najdlhšími (a najteplejšími) dňami, keď Slnko svieti väčšinu dňa a stmievanie trvá veľmi dlho.

Astronomické leto na severnej pologuli nastáva s júnovým slnovratom, teda v okamihu, keď sa Slnko na svojej zdanlivej púti po oblohe dostane najsevernejšie. Obvykle sa Slnko do týchto miest dostane okolo 21. júna. Na južnej pologuli nastáva v okamihu, keď sa Slnko na svojej zdanlivej púti po oblohe dostane najjužnejšie, čo sa zvyčajne stáva okolo 21. decembra.
Astronomické leto končí jesennou rovnodennosťou, teda v okamihu, keď po lete Slnko prechádza cez rovník (ocitne sa na rovníku v nadhlavníku). Počas astronomického leta sa skracujú dni a predlžujú noci.
Pretože Zem obieha okolo Slnka po mierne eliptickej dráhe, je leto na severnej pologuli asi o päť dní dlhšie ako na južnej. To zároveň znamená, že zima na južnej pologuli je asi o päť dní dlhšia ako leto. Dá sa z toho aj odvodiť, že Slnko je bližšie k Zemi, keď je leto na južnej pologuli. Toto ale nie je dôsledok striedania ročných období, len to tak práve je.Na severnom póle v tomto období slnko nezapadne za obzor po celý deň, naopak na južnom póle je v tú istú dobu stála noc, pretože na južnej pologuli je zima.
V mnohých krajinách sú po značnú časť leta školské prázdniny. To je dané historicky tým, že deti skôr museli pomáhať so zberom obilia, a teda nemohli v tomto období chodiť do školy.
ĎALŠIE WEBY :: bylinky :: spolužiaci :: mráz :: best links :: my-bookmarks :: slovensko :: žilina ::
E-MAIL: jana.mrazovafreezi.net © Jana Mrázová made in Slovakia