MINERÁLKY voda


  :: ÚVOD :: ZOZNAM :: RECEPTY :: MINERÁLY :: PITNÝ REŽIM :: ZDRAVIE ::


VZNIK MINERÁLNEHO PRAMEŇA 
    

Aby mohol vzniknúť minerálny prameň, musí povrchová (dažďová, riečna) voda presakovať do hlbších vrstiev zemskej kôry, niekedy až do hĺbky 30 kilometrov. Pretekaním hrubými vrstvami zeme sa voda čistí, filtruje a stáva sa podzemným prameňom.
Voda podzemného prameňa sa v zemských hlbinách stretáva s oxidom uhličitým, ktorým sa nasycuje na slabú kyselinu uhličitú. Oxidom uhličitým nasýtená podzemná voda ešte nie je minerálna voda. Slabá kyselina uhličitá naleptáva okolité horniny, rozpúšťa ich a nimi sa obohacuje. Pramenitá voda, ktorá je obohatená o rôzne plyny (okrem oxidu uhličitého to môže byť aj sírovodík), má menšiu hustotu, a tak vystupuje na povrch. Ak sa prameň vody stretáva s horúcimi plynmi, pod tlakom týchto plynov vyviera zo zeme ako horúci prameň.

Minerálne soli vyskytujúce sa v pitných vodách, ktoré sa vylúhovali z hornín v podzemí, sú mimoriadne užitočné pre liečbu mnohých ochorení. O väčšine prvkov sa už dokázalo, že sú nielen stavebnými prvkami ľudského organizmu, ale aj zabezpečujú normálny chod látkovej premeny - sú jej biokatalyzátormi.

Bežne pijeme vodu z vodovodu, ktorá však neobsahuje pre náš organizmus životne dôležité makro- a mikro-elementy a navyše v protiklade s minerálnymi vodami je aj chlórovaná.
Minerálne vody sú v podstate veľmi zriedené roztoky rozličných solí a v širšom zmysle ich chápeme ako vody, ktoré sa od obyčajných vôd odlišujú svojim chemickým zložením a fyzikálnymi vlastnosťami:

 :: prírodné minerálne vody sú vody v prírodných prameňoch, ktoré majú v mieste vyvierania obsah rozpustených pevných látok viac ako 1g/l vody.

 
:: prírodné liečivé vody sú vody, ktoré vzhľadom na svoje chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti majú vedecky dokázané blahodárne účinky na ľudské zdravie, takže ich možno využívať na liečebné účely. Ich pitím je možné mnohým chorobám nielen predchádzať, ale ich aj liečiť.

 
:: prírodné minerálne stolové vody sú vody, ktoré svojim chemickým zložením, fyzikálnymi a chuťovými vlastnosťami sú vhodné ako osviežujúce nápoje. Obsah rozpustených pevných látok je nižší ako 1g/l.

Liečivé vody často vykazujú komplexné účinky na celý organizmus. Mikroelementy sú aspoň také dôležité pre organizmus ako všeobecne známe vitamíny. Nie vždy sa však dostanú do organizmu stravou a nie vždy v dostatočnom množstve. Takisto príjem makro- a mikro-elementov do organizmu ma určité optimum, preto sa treba držať pokynmi na správne dávkovanie, taktiež nezabudnúť na kontraindikácie, resp. obmedzenia. 


  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: best :: my-book ::

E-MAIL: jana.mrazovafreezi.net Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk