VODA

TEKUTINY

voda


 :: ÚVOD :: PRÍPRAVA :: RECEPTY :: TELO :: ZDRAVIE ::


Zopár slov a termínov z fyziológie.  V tejto kapitolke fakty o krvi, o krvných bunkách t.j. červené krvinky, biele krvinky, krvné doštičky ...
    

KRV

 :: ZLOŽENIE KRVI

 :: KRVNÁ PLAZMA

::
KRVNÉ BUNKY

 
I. ČERVENÉ KRVINKY = ERYTROCYTY

 
II. BIELE KRVINKY = LEUKOCYTY

III. KRVNÉ DOŠTIČKY = TROMBOCYTY

::  v 1mm3 200 000-300 000
::  telieska nepravidelného tvaru
::  vznikajú v kostnej dreni odškrčovaním cytoplazmy obrovských buniek megakaryocytov
::  nemajú jadro
::  žijú jen niekoľko dní
::  uplatňujú sa pri zástave krvácania

PROCES ZÁSTAVY KRVÁCANIA

1. Pri poranení cievy sa na vzduchu rozpadajú červené krvné doštičky, ktoré uvoľňujú enzým trombokinázu. Ten za prítomnosti vápenatých iónov premieňa protrombín (v krvnej plazme) na trombín

2. Pôsobením trombínu sa v krvnej plazme rozpustná bielkovina fibrinogén mení na nerozpustný fibrín.

3. Fibrín vytvorí sieť vlákien, do ktorej sa zachytia krvinky. Vznikne krvný koláč, poranená cieva sa uzavrie.

4. Koláč vytlačí krvné sérum (= krvná plazma bez fibrinogénu)

5. Po uzavretí poranenej cievy pôsobí protizrážanlivé faktory. Pokiaľ nepôsobia, vznikajú trombózy (=zrazená krv v cievach). Tie môžu byť zanesené na iné miesto, kde upchajú cievu zásobujúcu krvou niektorý orgán, dochádza k embólii.

KRV 
 :: ZLOŽENIE KRVI
 :: KRVNÁ PLAZMA
 :: KRVNÉ BUNKY
  I. ČERVENÉ KRVINKY = ERYTROCYTY
II. BIELE KRVINKY = LEUKOCYTY
III. KRVNÉ DOŠTIČKY = TROMBOCYTY
     PROCES ZÁSTAVY KRVÁCANIA
IMUNITA
KRVNÉ SKUPINY


  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: best links :: my-bookmarks ::

E-MAIL: jana.mrazova@freezi.net COPYRIGHT © Jana Mrázová  made in  Slovakia