VODA

TEKUTINY

voda


 :: ÚVOD :: PRÍPRAVA :: RECEPTY :: TELO :: ZDRAVIE ::


Zopár slov a termínov z fyziológie.  V tejto kapitolke fakty o krvných skupinách, o systéme AB0, RH-faktore ...
    

KRV

funkcie:

  a) špecifické udržanie homeostázy (osmotický tlak, pH)

::  obranné
::  schopnosť zrážania

  b) transportní prenos dýchacích plynov

::  rozvod živín a odvázdanie splodín
::  účasť na riadení (hormóny, vitamíny)
::  rozvod tepla po tele (vyrovnáva teplotní rozdiely medzi orgány)

ZLOŽENIE KRVI

::  červená nepriehľadná kvapalina
::  2 zložky: - krvní plazma (55 %)

- krvné bunky (45 %)

- objem krvi :: muži 5-6 l
                          :: ženy 4, 5 5 l

strata 0, 5 l krvi bez poťiaží, strata väčšia ako 1, 5 l ohrozuje život

KRVNÁ PLAZMA

::  tekutá zložka krvi
::  priehľadná s nažltlou farbou
::  91 % voda + rozpustené látky (7 % organické albuminy, globuliny, protrombin, fibrinogén, 1 % anorganické látky ióny Na+ - 150 mmol/l, Cl- - 100 mmol/l, HCO3 30 mmol/l, K+- 5 mmol/l )
::  hormóny a ďalšie prenášané látky
fyziologický roztok 0, 9 % roztok NaCl, udržuje stálou osmotickou hodnotou
pH plazmy 7, 4

KRVNÍ BUNKY - viac info
tu
 :: KRVNÉ BUNKY

  I. ČERVENÉ KRVINKY = ERYTROCYTY
II. BIELE KRVINKY = LEUKOCYTY
III. KRVNÉ DOŠTIČKY = TROMBOCYTY
     PROCES ZÁSTAVY KRVÁCANIA

IMUNITA
KRVNÉ SKUPINY


  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: best links :: my-bookmarks ::

E-MAIL: jana.mrazova@freezi.net COPYRIGHT © Jana Mrázová  made in  Slovakia