VODA

TEKUTINY

voda


 :: ÚVOD :: PRÍPRAVA :: RECEPTY :: TELO :: ZDRAVIE ::


Zopár slov a termínov z fyziológie.  V tejto kapitolke fakty o imunite, o ...
    

IMUNITA

::  schopnosť organizmu brániť sa cudzorodým látkam a patogénom

Pozn. : antigén =látka, proti ktorej sa vytvárajú protilátky. Je cudzorodej povahy.

1. imunita špecifická
2. sprostredkováva imunitný systém lymfocyty B a T imunita nešpecifická
podieľa sa na nej:

::  koža mechanická zábrana prenikaniu
pot pôsobí baktériocidne (org. kyseliny, močovina, soli)

::  sliny enzým lyzozým baktériocidny

::  HCl v žalúdku

::  fagocytujíce bunky (monocyty, makrofágy, eosinofilní a neutrofilné granulocyty)

::  interferony=látky produkované buňkami napadené viry. Vážou se na membránu ješte nenapadených bunek, které se pak stanou proti virům rezistentní.

::  Pyrogeny (l. uvolňované niektorými leukocytmi) zvyšujú tel. teplotu pôsobí nepriaznivo na metabolismus patogénov
 

KRV 

 :: ZLOŽENIE KRVI
 :: KRVNÁ PLAZMA
 :: KRVNÉ BUNKYb


  I. ČERVENÉ KRVINKY = ERYTROCYTY
II. BIELE KRVINKY = LEUKOCYTY
III. KRVNÉ DOŠTIČKY = TROMBOCYTY
     PROCES ZÁSTAVY KRVÁCANIA

IMUNITA
KRVNÉ SKUPINY


  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: best links :: my-bookmarks ::

E-MAIL: jana.mrazova@freezi.net COPYRIGHT © Jana Mrázová  made in  Slovakia