VODA

TEKUTINY

voda


 :: ÚVOD :: PRÍPRAVA :: RECEPTY :: TELO :: ZDRAVIE ::


Zopár slov a termínov z fyziológie.  V tejto kapitolke fakty o krvi, o krvných bunkách t.j. červené krvinky, biele krvinky, krvné doštičky ...
    

KRV

 :: ZLOŽENIE KRVI

 :: KRVNÁ PLAZMA

::
KRVNÉ BUNKY

 
I. ČERVENÉ KRVINKY = ERYTROCYTY

II. BIELE KRVINKY = LEUKOCYTY

::  obsahujú jadro, nemajú stály tvar
::  v 1mm3 - 5000-8000 počet kolíše (pr. ráno nalačno je ich menej než po najedení)

počet sa zvyšuje pri chorobných stavoch

rozdeľujeme:

1. GRANULOCYTY

::  v cytoplazme farvitelné zrniečka
::  laločnaté podkovovité jadrá
::  vznikajú v kostnej dreni

a) neutrofilne (40%)

= 1. obranná línia tela proti bakteriám
::  sú schopné meniť tvar- pretlačí sa pórmi v stenách vlásočníc do miesta infekcie, kde sú chemicky priťahované - chemotaxia
::  sú schopné fagocytózy- pohlcujú baktérie a cudzorodé telieska

b) eozinofilne (1-9%)

::  schopné fagocytózy
::  množstvo stúpa pri alergických a parazitarných ochoreniach

c) bazofilne (0,5%)

::  produkcia látok s vazodilatačnými (rozširujú priemer ciev) a antikoagulačnými (protizrážanlivými) účinkami pr. heparin

2. AGRANULOCYTY

::  neobsahují barvitelná zrna

a) monocyty- 5%

::  nejvetší leukocyty s ledvinovým jádrem
::  uvolňují se z endotelových výstelek (sleziny, jater, mízních uzlin, kostní drene), které společne s primárními buňkami ve vazivu (histiocyty) vytvárí retikuloendotelovou soustavu (RES)
::  cirkulují jako nezralé krvní buňky, dostávají se do tkání, kde fagocytují = volné nebo fixované makrofágy
::  vyskytují se všude, kde hrozí infekce (plíce, okolí trávicí trubice atd.)

b) lymfocyty 20-40%

::  velké okrouhlé jádro
::  vznikají z bunek kostní drene

- lymfocyty T dozrávají v brzlíku

::  vykonávajú  bunkovou imunitu namíreno proti buňkám transplantovaných tkání, nádorovým, napadnutým atd.

::  lymfocyty B
::  zodpovedné za humorální imunitu
::  na povrchu se nachází receptor pro vazbu antigánu naváže se antigen lymfocyt se delí na plazmatické bunky vytvárí se protilátky (imunoglobuliny)  tieto protilátky sú obsaženy v krvní plazme a materském mléce
::  pri prvním setkání s antigenem primární imunitní reakce
::  pri druhom stretnutí s antigénom sekundárna imunitná reakcia je rýchlejšia a účinnejšia

::  využíva sa pri aktívnej imunizácii očkovanie = vpravujú sa usmrtené alebo silne oslabené mikroorganizmy a ich upravené jedy

::  pasívna imunizácia vpravujú sa hotové protilátky (liečebné sérum)

III. KRVNÉ DOŠTIČKY = TROMBOCYTY

KRV 
 :: ZLOŽENIE KRVI
 :: KRVNÁ PLAZMA
 :: KRVNÉ BUNKY
  I. ČERVENÉ KRVINKY = ERYTROCYTY
II. BIELE KRVINKY = LEUKOCYTY
III. KRVNÉ DOŠTIČKY = TROMBOCYTY
     PROCES ZÁSTAVY KRVÁCANIA
IMUNITA
KRVNÉ SKUPINY

  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: best links :: my-bookmarks ::

E-MAIL: jana.mrazova@freezi.net COPYRIGHT © Jana Mrázová  made in  Slovakia