VODA

TEKUTINY

voda


 :: ÚVOD :: PRÍPRAVA :: RECEPTY :: TELO :: ZDRAVIE ::


Zopár slov a termínov z fyziológie, biochémie, lekárskej biológie a biofyziky.
    
TELOVÉ TEKUTINY

:: 42 litrov v bunkách 2/3 objemu, mimo bunky 1/3 objemu

TEKUTINA

1. MIMOBUNKOVÁ (EXTRACELULÁRNA)

::  obsahuje Na+, Cl-, Ca2+, HCO3-, glukóza, mastné kyseliny, O2, CO2

  a) medzibunková - tkanivový mok životné prostredí všetkých buniek 10, 5 l

  b) tekutina v cievach krv, míza (lymfa) vzniká z tkanivového moku

::  objem tekutej zložky krvi 3, 5 l
::  krv a tkanivový mok oddelený stenami ciev vlásočnice umožňujú priechod vody
::  v obsahu solí sa nelíšia
::  rozdiel: v obsahu bielkovín, tkanivový mok neobsahuje veľké bielkoviny - neprestúpia stenou vlásočníc

::  tkanivový mok a krv vytvára vnútorné prostredie organizmu

2. VNÚTROBUNKOVÁ (INTRACELULÁRNA)

::  veľké množstvo K+, Mg2+, PO43-

HOMEOSTÁZA = stálosť vnútorného prostredia

KRV - viac info tu

 :: ZLOŽENIE KRVI

 :: KRVNÁ PLAZMA

 :: KRVNÉ BUNKY
 
I. ČERVENÉ KRVINKY = ERYTROCYTY

II. BIELE KRVINKY = LEUKOCYTY

III. KRVNÉ DOŠTIČKY = TROMBOCYTY
   
  PROCES ZÁSTAVY KRVÁCANIA

IMUNITA

KRVNÉ SKUPINY

PROCES ZÁSTAVY KRVÁCANIA

1. Pri poranení cievy sa na vzduchu rozpadajú červené krvné doštičky, ktoré uvoľňujú enzým trombokinázu. Ten za prítomnosti vápenatých iónov premieňa protrombín (v krvnej plazme) na trombín

2. Pôsobením trombínu sa v krvnej plazme rozpustná bielkovina fibrinogén mení na nerozpustný fibrín.

3. Fibrín vytvorí sieť vlákien, do ktorej sa zachytia krvinky. Vznikne krvný koláč, poranená cieva sa uzavrie.

4. Koláč vytlačí krvné sérum (= krvná plazma bez fibrinogénu)

5. Po uzavretí poranenej cievy pôsobí protizrážanlivé faktory. Pokiaľ nepôsobia, vznikajú trombózy (=zrazená krv v cievach). Tie môžu byť zanesené na iné miesto, kde upchajú cievu zásobujúcu krvou niektorý orgán, dochádza k embólii.


  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: best :: my-book ::

E-MAIL: jana.mrazovafreezi.net Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk