chmel

PIVO

chmel


 :: ÚVOD :: HISTÓRIA :: PESTOVANIE :: VÝROBA :: RECEPT :: ZDRAVIE ::


Pivo je akýkoľvek kvasený nápoj vyrobený zo sladového obilia a dochutený chmeľom.

Je starý ako naša civilizácia. Je starši ako víno ba vraj starší ako chlieb. Jeho vek sa odhaduje na 10 tisíc rokov a dokázatelne sa varil už v  období okolo roku 4000 pred n.l.

    
Výroba piva

Základnými surovinami, ktoré sú potrebné na výrobu piva, sú: slad, chmeľ a voda. Tieto rozhodujú o type piva, kvalite a dodávajú mu charakteristickú chuť.

Technológia výroby piva sa skladá z troch základných fáz, ktoré sú:
príprava a výroba mladiny, kvasenie a dokvasovanie a stáčanie piva.
Okrem piva vznikajú pri jeho výrobe aj vedľajšie výrobky a ani pivovarníctvo sa nezaobíde bez odpadov.

Trvanlivosť piva sa môže predĺžiť pasterizáciou a stáčaním za aseptických podmienok, plnením do fliaš za horúca, odstránením zárodkov v pive, ostrou filtráciou ako aj stáčaním v aseptických podmienkach. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si stránku o ošetrovaní piva.

Určite sa už každý zamyslel nad tým, čo je to vlastne pivo, aké je jeho zloženie, alebo ako sa určuje stupňovitosť piva.

Aby sme mohli pivo považovať za nezávadné, musí mať určité chemické a fyzikálne vlastnosti, ktoré sú dané normou a kontrolujú sa chemickými rozbormi alebo zmyslovými skúškami, tzv. degustáciami. Ak má mať pivo tú správnu chuť, treba dbať na jeho ošetrovanie a správne podávanie, pretože je citlivé na tepelné výkyvy.

Použitá literatúra:
:: ABC o nápojích,  Merkur v Prahe, 1986 ( Ing. J. Angerová a J. Sůra)
:: http://www.mujweb.cz/www/lbh1


  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: best :: my-book ::

E-MAIL: jana.mrazovafreezi.net Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk