chmel

PIVO

chmel


 :: ÚVOD :: HISTÓRIA :: PESTOVANIE :: VÝROBA :: RECEPT :: ZDRAVIE ::


Pivo je akýkoľvek kvasený nápoj vyrobený zo sladového obilia a dochutený chmeľom.

Je starý ako naša civilizácia. Je starši ako víno ba vraj starší ako chlieb. Jeho vek sa odhaduje na 10 tisíc rokov a dokázatelne sa varil už v  období okolo roku 4000 pred n.l.

    
História piva

Na konci minulého, ale aj na začiatku tohto storočia sa verilo, že kolískou piva bol Egypt. Potvrdzovali to všetky zachované nápisy na kamenných doskách, alebo napríklad texty z pyramíd v Sakkáre z konca 4. a zo začiatku 3. tisícročia pred n.l. Zoznamovali nás s výrobou a používaním piva vo všetkých epochách Horného aj Dolného Nílu.

Až neskôr sa začali prekladať hlinené tabuľky, nájdené v starých mestách dávno zaniknutých civilizácií, najmä v povodí riek Eufratu a Tigrisu, ktoré zmenili pohľad na históriu piva. Nikto predtým s určitosťou nevedel, že Sumeri, Akkádi, Babylónčania a Asýrčania zhotovovali pivo z obilia.

Ako dosvedčujú viacerí vedci, pre prvé správy o výrobe kvasených nápojov z obilia musíme ísť až do dávnej Mezopotámie. 

Najstarší pivovar na Slovensku sa nachádza vo Vyhniach a pochádza z roku 1473. Pivovar v slobodnom kráľovskom meste Trnava bol založený v roku 1532. Český najstarší pivovar v Domažliciach bol založený v roku 1341. Od obdobia keď predchodcovia dnešných sladov zkvašali všetko načo prišli a dúfali, že výsledok bude pitný uplynulo veľa času a veľa sa zmenilo. Pivo sa na napoj, ktorý poznáme dnes ponáša od 18. storočia.

K jeho väčšej obľube a hromadnemu síreniu prispeli najmä takmer úplne zničenie viniča v 19. storočí, lepšie pochopenie a zvládnutie kvasných techológií a zavedenie moderných spôsobov chladenia. Mali za následok výrazne zkvalitnenie technológie výroby, lepší odhad výsledkov reakcii a lepšie skladovanie. 


 ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: best :: my-book ::

E-MAIL: jana.mrazovafreezi.net Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk