Minerálne vody = minerálky

Prírodné a minerálne vody

Slovensko má veľmi priaznivé geologicko tektonické podmienky pre výskyt prírodných minerálnych vôd, aj preto sa u nás nachádza neuveriteľné množstvo zdrojov prírodných minerálnych vôd. Problémom je ich optimálne využitie.

Ako sa delia prírodné vody?

 • minerálna voda
 • pramenitá stolová voda
 • liečivá voda
 • balená pitná voda
 • sódová voda

Prírodné minerálne vody sú vody v prírodných prameňoch u ktorých obsah rozpustných látok je viac 1gram na 1liter vody. Vody ktoré majú vedecky dokázané blahodárne účinky na ľudské zdravie označujeme ako prírodné liečivé vody.

podľa prevládajúceho katiónu delíme vody na:

 • sodné
 • horečnaté
 • vápennaté

podľa aniónu na:

 • hydro-uhličitanové
 • uhličitanové
 • síranové
 • chloridové

Liečivé vody delíme na:

 • sírové
 • jódové
 • železnaté
 • s obsahom arzénu a iónov.

Slovenské minerálne vody sú zväčša kyselky.

Najznámejšie minerálky:

Aj napriek množstvu prameňov ktoré na Slovensku máme v obchodoch je veľké množstvo plastových fliaš s vodou z celého sveta. Tu je zoznam tých naších (československých) značiek:

Baldovská
Bilínska kyselka
Budiš
Cigeľka
Fatra
Kláštorná
Korytnica
magnesia
mattony
Rajec
Salvator
Salvator
Santovka
Vincentka
Zaječická horká