MINERÁLKY voda


  :: ÚVOD :: ZOZNAM :: RECEPT :: CHÉMIA :: MINERÁLY :: PITIE :: ZDRAVIE ::


Slovensko je malá krajina, avšak nachádza sa tu neuveriteľné množstvo zdrojov prírodných minerálnych  a termálnych vôd. Na jej území sa nachádza viac ako 1500 prameňov minerálnych vôd. 
Na našom území sa nachádzajú všetky známe typy minerálnych vôd okrem rádioaktívnych.
  Problém je však v ich optimálnom využití. Pre výskyt prírodných minerálnych vôd sú najdôležitejšie geologicko-tektonické podmienky a Slovensko ich má viac než priaznivé. 
    

Máloktorá krajina sa môže v rámci svojej rozlohy pochváliť toľkými rozmanitými prameňmi ako Slovensko. U nás sa nachádzajú všetky známe druhy minerálnych vôd, niektoré sú priam unikátne. Podľa odhadov je ich približne 2000. Z toho zaregistrovaných je 1657 zdrojov. Mnohé pravdepodobne ešte ani neboli nájdené alebo zaregistrované. Prvá veľká registrácia prebiehala v rokoch 1961 až 1969. Zvláštne postavenie majú prírodné liečivé zdroje a prírodné zdroje minerálnych stolových vôd. Líšia sa vlastnosťami, charakterom a využitím. Momentálne je povolených na čerpanie 106 prírodných liečivých zdrojov. 

V plniarňach sa využívajú liečivé vody: Cígeľka, Korytnica, Fatra Extra, Sulinka a Brusnianka. Z prírodných minerálnych vôd sú to Baldovská, Salvator, Budiš, Fatra, Santovka, Slatina, Mitická, Čerínska, Ľubovnianka, Gemerka, Kláštorná.

Predpokladom na vyhlásenie minerálnej vody sú jej fyzikálno-chemické vlastnosti, ako mineralizácia a výdatnosť zdroja. Prírodná liečivá voda musí obsahovať rozpustené tuhé látky minimálne 1000 mg a maximálne 5000 mg v jednom litry vody. Využívanie minerálnych vôd je podmienené vyhlásením podľa zákona o zdravotnej starostlivosti. Z veľkého množstva týchto vôd majú len niektoré fyzikálno-chemické vlastnosti vhodné na kúpeľnú liečbu alebo plnenie do spotrebiteľského balenia. Kritériá na kvalitné parametre minerálnych vôd sú vysoké ale i napriek tomu sa na Slovensku nájde dosť potenciálnych lokalít. Využitie samozrejme závisí od investičných možností spoločností a od uplatnenia sa na trhu. 

Aby mohol vzniknúť minerálny prameň ....


  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: best :: my-book ::

E-MAIL: jana.mrazovafreezi.net Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk