kalendár  
JAR    LETO    JESEŇ    ZIMA    home    FREEZI     

 FEBRUÁR - FEBRUARY - FÉVRIER - FEBRUAR - ÚNOR  

Pranostiky na tento mesiac


  Február je podľa gregoriánskeho kalendára druhý mesiac v roku. Má 28 dní, v priestupnom roku má 29 dní. Trikrát v histórii mal február aj 30 dní.
Český názov mesiaca -ÚNOR (slovenský nárečový) vysvetľujú jazykovedci tým, že sa v túto dobu pri topení ľadu ponárajú ľadové kryhy na riekach (február = noriť sa).
V rímskom kalendári bol február posledným mesiacom v roku. Práve preto tento mesiac má premenlivý počet dní a práve k nemu sa pridával v prestupnom roku jeden deň.
Pri prechode z juliánskeho na gregoriánsky kalendár sa tento zavedený postup nemenil. Varianty pôvodne rímskeho (respektíve latinského) názvu Februarius obsahuje väčšina európskych jazykov.
Február začína vždy rovnakým dňom v týždni ako marec a november, s výnimkou prestupného roku. Vtedy začína v rovnaký deň ako august. Február začína vždy rovnakým dňom v týždni ako minuloročný jún.
Pri výpočte úrokov podľa niektorých metód sa február berie ako ostatné mesiace, tzn. že má 30 dní.

Pranostiky na mesiac December

K februáru sebe viaže množstvo pranostík. V nasledujúcom zozname sú uvedené Len tie, ktoré o sebe viažu k celému mesiaci februári. Vynechané sú pranostiky, ktoré o sebe váži ku konkrétnym februárovým dňom (napr. Hromnice, sviatok sv. Háty / Agáty Alebo sv. Marka). Február biely - pole silnie. Snehový február - silnie úhor. Februárová voda - pre pole škoda. Február - úmor: Keby Mohol, nechal pohynúť tým v krave teľa AV obuvníkovi žriebä. Keby mal február tú moc AKO január, nechal v krave zmrznúť teľa v. Netrkne Ak február rohom, šľahne chvostom. Keď vo februári Mráz Ostro drží, aby dlho nepodrží Už. Keď vzápätí topí, dlho neroztopí. Keď február vodu spustí, ľadom ju marec zahustí. Keď Ťa vo februári zašimrá Komar ZA ušami, iste v marci poběhneš ku kachliam s ušami. Ak leží mačka vo februári na slnku, určite v marci polezie za pec. Ak február naháňa Clouds, stavia marec snehuliakov. Vo februári sneh ľad - v lete nanesú včely med. Teplý február - Studené jar, leto Teplé. Čo si február zazelená - marec si Obhajuje, čo si apríl zazelená - máj mu až spáli. Mnoho MLH vo februári privodí Mokré leto. Keď vetrové udrie na Koniec februára, MOC SE obilie na poli neurodí. Ak február naháňa Clouds, stavia marec snehuliakov. Vo februári Ak vietor neburácí, iste v apríli krovy káciu. Keď vo februári Mráz Ostro drží, aby dlho nepodrží Už. Môžeš Ak SE v januári vysléci do košele, pripravuj si na február kožuch. JE Ak vo februári zima sucho, býva sliediť Horúci august. Vo februári Keď Skřivan spieva, Veľká zima potom býva. Keď Skrivanek vo februári spieva, čoskoro o sebe pod nosom Slíva. Skrivanek Ak vo februári spievať začne, v apríli určite Mlč. JE-LI február Mirny som SVE moci, pripili s mrazom marec iv noci. Keď vo februári pižmový lítajú, aby v Marcovi robky v ruke chuchajú. Ak februára Měšice žartu teplo, nepohŕdaj hned tráva, ktorá ti zostáva, lebo s nami rada zima po Veľký noci zahráva. Ak nechce severňák vo februári VÁTI, v apríli o sebe na muziku zátvorky vyššiu prioritu než Len Stati. Vo februári Prudký severníček - hojnej úrody býva poslíček. Keď polnočné vetry v tomto mesiaci silné sú, býva dobrá Čáka úrody na Ovocie, jestli ALE NIE, Tak prichádzajú v mesiaci apríli, majú vinu škodí stromom.


Pôvodný rímsky kalendár mal desať mesiacov, v ktorom najmä druhá polovica mesiacov bola označená jednoduchou číslovkou: september = siedmy mesiac (lat. septem = sedem), október – ôsmy mesiac (lat. octo = osem), november – deviaty mesiac, december – desiaty mesiac (lat. decem = desať). Druhý rímsky kráľ Numa Pompilius v roku 153 pnl zaradil do kalendára ešte dva mesiace – január (januarius = Janov mesiac), a február (z lat. februa = choroba). Tieto dva mesiace zaradil na začiatok kalendára, takže sa ostatné mesiace posunuli, ale ich pôvodný názov zostal.
ĎALŠIE WEBY :: bylinky :: spolužiaci :: mráz :: best links :: my-bookmarks :: slovensko :: žilina ::
E-MAIL: jana.mrazovafreezi.net © Jana Mrázová made in Slovakia